Головна Мій профіль Вихід

Понеділок, 19.04.2021, 04:40 

 
Технічний ліцей НТУУ "КПІ"
Вишгородської міськради


  Наша адреса: 
                  м. Вишгород 
вул. Симоненка 3а 
інд.07300 
 тел. 22-341
zirka.07@mail.ru
    
Ви увійшли як Гость
Группа "Гості"


Тільки для вас
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
  Програма Maple 9, інструкція по використанню програми Освітній портал

Правила прийому

ПРАВИЛА

КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ УЧНІВ

до Технічного ліцею

НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради

Вишгородського району Київської області

1. Загальні положення

1.1. Правила приймання учнів до Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради Вишгородського району Київської області розроблені на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців ) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН № 389 від 19.06.03, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/7868, з урахуванням Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №778 від 27 серпня 2010 р., на підставі Статуту Технічного ліцею.

1.2. Приймання учнів до Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради Вишгородського району Київської області (далі – Технічного ліцею) здійснюється на конкурсній основі, згідно з вимогами Положення про загальноосвітній навчальний заклад п. 19 та Статуту Технічного ліцею.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

 1. Правила конкурсного приймання до Технічного ліцею оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та в приміщеннях Технічного  ліцею. Основні положення умов конкурсного відбору і терміни його проведення доводяться до відома населення через засоби масової інформації.
 2. Адміністрація Технічного ліцею визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання учнів до ліцею. Приймання учнів відбувається за результатами конкурсних випробувань в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами) з урахуванням навчального рейтингу учня (за даними табеля успішності).
 3. Для проведення конкурсних випробувань у Технічному  ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з Радою ліцею і відділом освіти Вишгородської районної державної адміністрації. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор Технічного ліцею або його заступник з навчально-виховної роботи.
 4. З кожного загальноосвітнього предмета, який включено до випробувань рішенням конкурсної приймальної комісії, створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії; її склад затверджується наказом директора Технічного ліцею.
 5. Перелік завдань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування у 10 клас, формується за змістом збірників завдань для державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах. Використання того чи іншого збірника завдань, зазначених Міністерством освіти і науки України, визначає конкурсна комісія. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома вступників не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу.
 6. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тести) для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором Технічного ліцею за погодженням з методичною радою та відділом освіти Вишгородської райдержадміністрації.
 7. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
 8.  Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання конкурсна комісія розробляє на основі матеріалів, запропонованих практичним психологом (на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи( психологічними службами), та затверджує директор Технічного ліцею за погодженням з відділом освіти Вишгородської РДА).
 9. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації ліцеїстів.
 10. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). Додаткове конкурсне приймання (за наявності вільних місць) організовується у серпні і відбувається не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
 11. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.
 12. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора Технічного ліцею, а також свідоцтва про базову загальну середню освіту (для учнів 7,8 класів – табеля успішності).
 13. Діти, які навчалися в Технічному ліцеї протягом 8-9 класів та отримали повний обсяг допрофільної підготовки, беруть участь у конкурсі на підставі результатів державної підсумкової атестації з відповідних предметів та навчального рейтингу за 9 клас.
 14. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
 15. Конкурс відбувається за результатами визначення середнього балу вступних випробувань та навчального рейтингу за 9 клас.
 16. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, переможці II-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі вступнику виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
 17. За інших рівних умов пільгові права до вступу до Технічного  ліцею мають діти-інваліди, діти - сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти вчителів ліцею, а також діти, чиї батьки, брати або сестри уже навчалися (ються) у Технічному ліцеї.

 

3. Проведення конкурсу

 1. Конкурсні завдання, розроблені вчителями-передметниками, погоджені на засіданні методичного обєднання та засіданні методичної ради,  затверджені директором за погодженням з відділом освіти Вишгородської райдержадміністрації,  зберігаються у директора Технічного ліцею в запечатаному конверті. В день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників оголошує зміст конкурсних завдань.
 2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до ІІІ курсу Технічного ліцею, що відповідає 10-му класу загальноосвітньої школи, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу та профілю класу, до якого вступають учні. Конкурсні випробування проводяться в усній чи письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування – в тому числі комп’ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами тощо). Рішення про чисельність приймальної та предметних комісій, про види, форми проведення, кількість конкурсних випробувань (не більше трьох з урахуванням співбесіди),  щорічно приймає адміністрація Технічного ліцею за погодженням з методичною радою.
 3. Під час  конкурсних випробувань, які здійснюються у письмовій формі, вступникам видається папір зі штампом Технічного ліцею; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється директором ліцею і головою предметної комісії після виставлення балів.
 4. Для проведення усного випробування під час конкурсу вступникам видається папір зі штампом Технічного ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, формул тощо).
 5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії.
 6. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Технічного ліцею.
 7. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Технічного ліцею для загального ознайомлення.
 8. Учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від конкурсного випробування  з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
 9. З категоріями учнів, зазначених у пунктах 2.16 та 3.8, допускається проведення співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
 10. Вступники, які не з’явилися на конкурсне випробування в результаті хвороби або інших поважних причин,  зобов’язані подати медичну довідку або інший документ, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Технічного ліцею.
 11. Вступники, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

 1. Вступники, які згідно з результатами випробувань та навчальним рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Технічного ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 2. До Технічного ліцею подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка. Учні, зараховані до 10 класу, надають свідоцтво про отримання базової загальної середньої освіти.
 3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором ліцею за погодженням з відділом освіти Вишгородської районної державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Вишгородської райдержадміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
 5. Якщо учні, які зараховані до ліцею, не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 6. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до Технічного ліцею вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше, ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в Технічному ліцеї.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

 1. Директор Технічного ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
 2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Технічного ліцею за його результатами здійснюється відділом освіти Вишгородської районної державної адміністрації.

При порушенні вимог даних Правил конкурсного приймання, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Форма входа
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів

Copyright MyCorp © 2021